Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kaupunginvaltuusto vahvisti Mikkelin Taideohjelman taidehankkeiden ohjenuoraksi

blog

Kaupunginvaltuusto vahvisti Mikkelin Taideohjelman taidehankkeiden ohjenuoraksi

Maija Kovari

Kahden vuoden mittaisen projektin päätteeksni on Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuusto julkaissut ja hyväksynyt laatimamme Mikkelin Taideohjelman ohjelmaan kaupungin tulevien julkisten taideteosten toteutusta.

Laadime taideohjelman monialaisessa yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kesken: mukana oli paitsi kulttuuri- ja museopalveluiden, myös kaupunkisuunnittelun, viheralueiden suunnittelun ja rakennusvalvonnan avainhekilöitä. Lisäksi kuulimme kahden pilottihankkeen kautta mikkeliläisiä, jotta löydettiin luontevimmat tavat kaupunkilaisille itselleen olla osa julkisen taiteen prosesseja tulevaisuudessa.

kansi taideohjelma.jpg

Ohjelma on taitettu ja painettu käytännöllisen oppaan muodossa, ja se jaetaan virkamiehille kaupungin eri yksiköissä, sekä alueen kulttuuritoimijoille. Opas sisältää kuvauksen hankkeessa selkeytetyistä julkisen tilan taidehankkeen vaiheista, aina lupaprosessista toteutuksen kautta teosten huoltoon - ja väliaikaisten teosten kohdalla teosten purkuun saakka. Tavoite on, että oppaan avulla eri toimijoiden on helpompi lähestyä taidehankkeita ja tehdä yhteistyötä, kun pelisäännöt ja toiminnan mallit ovat selvät.

Julkinen taide “check list” - esimerkki siitä, kuinka oppaassa on avattu taidehankkeen kulkua eri toimijoille. Tässä tarkastellaan julkisen taiteen hanketta virkamiehen näkökulmasta - oppaassa on avattu vastaavasti sama myös taiteilijan näkökulmasta.

Julkinen taide “check list” - esimerkki siitä, kuinka oppaassa on avattu taidehankkeen kulkua eri toimijoille. Tässä tarkastellaan julkisen taiteen hanketta virkamiehen näkökulmasta - oppaassa on avattu vastaavasti sama myös taiteilijan näkökulmasta.

Mikkeli on Itä-Suomen keskeisiä kaupunkeja, joka tunnetaan historiallisesti mm. päämajakaupunkina toisen maailmansodan ajalta, sekä vielä kauempaa historiasta Astuvansalmen kalliomaalauksista. Nykyään se on pieni mutta vilkas kaupunki, jota arvostetaan mm. kävely-ystävällisestä keskustastaan. Uusin askel kaupungin kehityksessä on Satamalahti-hanke, jonka tavoitteena on luoda jopa 375 000 neliömetriä uutta tilaa asumiselle ja liiketoiminnalle aivan rannan vieressä kaupungin ydinkeskustassa. Alla kuvia alueen suunnittelukilpailun voittaneesta ehdotuksesta "Vesireittejä" (AJAK Oy).