Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Laadimme Mikkelin kaupungille julkisen taiteen periaatteet

blog

Laadimme Mikkelin kaupungille julkisen taiteen periaatteet

Maija Kovari

Tutkimusten mukaan kolme neljästä suomalaisesta haluaa kokea taidetta osana arkiympäristöjään. Taiteen koetaan myös lisäävän viihtyisyyden ja turvallisuuden tunnetta.* Julkinen taide onkin Suomessa nousussa ja näkyy yhä useamman kunnan strategiassa. Julkisella taiteella on monia muotoja, ja patsaiden lisäksi teokset voivat toteutua esimerkiksi valotaiteena, seinämaalauksina tai väliaikaisina tapahtumina. Yhteistä julkiselle taiteelle on se, että se on tasa-arvoisesti kaikkien kuntalaisten saavutettavissa joko julkisissa ulkotiloissa tai julkisissa rakennuksissa kuten kirjastoissa. Julkinen taide ilahduttaa, yllättää ja luo omaleimaista paikallista ympäristöä, jääden usein myös matkailijoiden mieleen.

Mikkelissä on 70-luvulta alkaen ollut käytössä niin kutsuttu prosenttiperiaate, jonka mukaan prosentti jokaisen julkisen rakennuksen rakennuskustannuksista ohjataan taiteeseen. Periaatteen noudattaminen on seuraillut paitsi taloudellisia suhdanteita, myös julkisen taiteen muotojen kehitystä ja sitä, millainen rakentaminen kaupungissa on ajankohtaista. Esimerkkejä viime vuosien taidehankkeista ovat Mikkelissä muun muassa Nuijamiesten kaupunginosan päiväkodin ja Kalevankankaan koulun rakennukset, joihin satsattu taide on saanut kiitosta tilojen käyttäjiltä.** Ajankohtaisista projekteista myös esimerkiksi keskussairaalan laajennushanke, Suomi100-hanke sekä Asuntomessut ovat niin ikään tuoneet kaupunkiin uusia teoksia, ja taidetta syntyy usein myös kuntalaisten ja erilaisten järjestöjen itse organisoimissa projekteissa.

Osmo Ukkosen teos on osa Alueemme tarinat -teossarjaa, ja sijoittuu pääkirjaston julkisivuun. Vaihtuva valoteos koostuu eteläsavolaisten ammattikirjailijoiden laatimista lyhyistä teksteistä. Kotiseutuamme ja kodin merkitystä peilaavat ajatelmat heijastetaan goboheittimellä kaupunkitilaan kaikkien koettavaksi. Valoteoksen avulla tuodaan esiin alueen ammattikirjailijoita sekä lisätään ihmisten tietoisuutta Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmasisällöistä ja teemoista Etelä-Savossa. Juhlavuoden valtakunnallinen teema on Yhdessä ja Etelä-Savon oma teema on Koti. Tekstit vaihtuvat kuukausittain ja ne ovat esillä vuoden 2017 loppuun asti. Kuva: Anu-Anette Varho

Osmo Ukkosen teos on osa Alueemme tarinat -teossarjaa, ja sijoittuu pääkirjaston julkisivuun. Vaihtuva valoteos koostuu eteläsavolaisten ammattikirjailijoiden laatimista lyhyistä teksteistä. Kotiseutuamme ja kodin merkitystä peilaavat ajatelmat heijastetaan goboheittimellä kaupunkitilaan kaikkien koettavaksi. Valoteoksen avulla tuodaan esiin alueen ammattikirjailijoita sekä lisätään ihmisten tietoisuutta Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmasisällöistä ja teemoista Etelä-Savossa. Juhlavuoden valtakunnallinen teema on Yhdessä ja Etelä-Savon oma teema on Koti. Tekstit vaihtuvat kuukausittain ja ne ovat esillä vuoden 2017 loppuun asti. Kuva: Anu-Anette Varho

Vuoden 2017 aikana toteutuvassa Taide elämään! -hankkeessa perehdytään Mikkelin kaupungin julkisen tilan taiteeseen, ja sen tulevaisuuteen eri näkökulmista. Hankkeessa tutkitaan erilaisia julkisen taiteen ja sen tuotannon muotoja sekä sitä, kuinka aiheeseen liittyvä tiedotus tavoittaisi jatkossa parhaiten ne moninaiset tahot, joita aihe koskettaa. Samalla testataan kahden esimerkkihankkeen kautta, kuinka kuntalaiset voisivat vaikuttaa vaikkapa oman asuinalueensa julkiseen taiteeseen. Tavoitteena on luoda kaupungille taideohjelma, jonka kautta on jatkossa mahdollista koordinoida ja toteuttaa julkisen taiteen hankkeita mahdollisimman kattavasti, sujuvasti ja tasa-arvoisesti, erilaiset taiteen ja toteutuksen muodot huomioiden. 

Työssä ovat mukana Mikkelin kaupungin kaavoitus, museotoimi sekä kulttuuritoimi, jonka lisäksi kuullaan kuntalaisia ja julkisen taiteen piirissä aktiivisia järjestöjä. Työtä koordinoi arkkitehti, kuvataiteilija Maija Kovari julkisen taiteen ja kaupunkitilan yhdistämiseen erikoistuneesta suunnittelu- ja konsulttiyrityksestä Public Art Agency Finlandista. “On todella mielenkiintoista päästä aloittamaan tätä työtä. Mikkelin kaupunkia voisi joku väittää pieneksi, mutta ainakin minusta eivät mikkeliläiset vaikuta kaupungin koosta paljon välittävän, vaan monenlaista tapahtuu ja julkiseen taiteeseen liittyvä toiminta on aktiivista”, Kovari kuvailee. “Tästä on todella hyvä lähteä miettimään, kuinka erilaisista hankkeista yhdistettäisiin parhaat käytännöt viralliseksi toimintamalliksi kaupungin, kuntalaisten ja erilaisten järjestöjen käyttöön.” Hanketta voi seurata osoitteessa www.mikkeli.fi/julkinentaide, sekä Mikkelin kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Projekti on saanut tukea Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä.

___

(uutinen on julkaistu ensiksi Mikkelin kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/julkinentaide)

___

* Suomen Taiteilijaseuran TNS Gallupilta tilaama kyselytutkimus, prosenttiperiaate.fi/tutkimus2016/

** Mikkelin kaupungin toteuttamat kyselyt tilojen käyttäjille

___