Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Uusi konsepti TEOS2018 tapahtumalle

blog

Uusi konsepti TEOS2018 tapahtumalle

Maija Kovari

Mikä lopulta on taiteen tarkoitus? Miksi ostamme taidetta kotiimme? Miksi jokin teos miellyttää, ja toinen ei? 

Teos 2018 tapahtumassa taidetta lähestytään työkaluna. Kuten työkalut yleensä, taide on väline. Sen avulla muistamme asioita, hetkiä, ja kokemuksia, jotka ovat meille tärkeitä, mutta jotka toisinaan silti katoavat mielestä. Taideteos voi tukea meitä, kun kaipaamme rohkaisua, piristystä, tai tukea murheen kohdatessa. Taide auttaa meitä elämään aitoa, itsemme näköistä ja läsnä olevaa elämää. 

Kärsivällisyys - työkaluja ajantajun palauttamiseen

Rauha - työkaluja hetkiseen tilanteeseen

Näyttelyssä teokset muodostavat kymmenen erilaista teemaa, jotka soljuvat tilasta toiseen. Kukin vastaa erilaiseen tilanteeseen, jossa voisimme kaivata tukea ja työkaluja taiteesta. Yhteensä kymmenen tilan voimalla näyttelystä muodostuu kokonaisuus, josta toivomme katsojan löytävän itselleen sopivia teoksia itselleen olennaisiin tai ajankohtaisiin kysymyksiin.

Läsnäolo - työkaluja pysähtymiseen

Myötätunto - työkaluja ihmisten kanssa elämiseen

Yhteensä esillä on jopa tuhat veistosta ja grafiikan teosta suomalaisten ammattitaiteilijoiden tuotannosta.Näyttelyn teema taiteesta työkaluna pohjaa sveitsiläis-brittiläisen filosofin, Alain de Bottonin ajatuksiin taiteen merkityksestä. 

“We don’t just like art objects. We are also, in the case of certain prized examples, a bit like them. They are the media through which we come to know ourselves, and let others know more of what we are really about.“ - Alain de Botton


P.S.

Ajatus, että taideteokset voisi lopullisesti asettaa kategorioihin, jotka kuvaavat niiden keskeisen sisällön, on tietenkin mahdoton - taidekokemus on aina henkilökohtainen! 

Haluammekin kutsua yleisön pohtimaan, mitä teokset teille merkitsevät! Erikseen merkityt teokset liikkuvat päivän lopuksi aina sinne, minne yleisö on ne äänestänyt - seuraa teosten liikkeitä somessa!

#teos2018

Gallery Block
This is an example. To display your Instagram posts, double-click here to add an account or select an existing connected account. Learn more