Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Espoo saa julkisen taiteen periaatteet

blog

Espoo saa julkisen taiteen periaatteet

Maija Kovari

Työ espoolaisen julkisen taiteen hyväksi on alkanut nyt toden teolla, kun Espoon kaupunginhallitus hyväksyi Public Art Agency Finlandin laatimat julkisen taiteen periaatteet kokouksessaan 13.5.2019. Työssä on linjattu nyt ensimmäistä kertaa keskeiset pelisäännöt ja tavoitteet julkisiin tiloihin sijoittuvalle taiteelle Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa. Periaatteissa määritellään suositukset mm. poikkihallinnollisen julkisen taiteen työryhmän perustamiselle, alueellisten taideohjelmien laatimiselle, ja taiteen rahoittamiselle, sekä tutkitaan paikallisesti julkisen taiteen mahdollisuuksia kahden esimerkkialueen kautta.

Kaiken keskiössä ovat kaupunkitilan omat lähtökohdat, jotka verkostomaisessa, useasta vahvasta keskuksesta koostuvassa Espoossa ovat jokaisen keskuksen kohdalla omansa. Taiteen mahdollisuuksien hahmottamiseksi käytännössä tutkittiin periaatetyön yhteydessä kahden aluekohtaisen tarkastelun avulla mitä julkinen taide voisi olla esimerkiksi Matinkylässä tai Kerassa, kahdella hyvin erilaisella asuinalueella.

IMG_20170619_155813.jpg

Meidän kaupunginosa

Matinkylä kuuluu niihin suomalaisiin kaupunginosiin, jotka tuntuvat pieniltä kyliltä. Vahva viherverkosto ja meren läheisyys vetoavat yhä uusiin sukupolviin asukkaita, ja historiallisen alueen pohjoisosiin muodostuu tulevina vuosina lisää asumisen mahdollisuuksia.

Espooseen usein yhdistettävä kaupunkikuvallinen elementti on meri, jonka rannoille sijoittuu mm. Matinkylän kaupunginosa. Matinkylä on monin tavoin historiallinen, ja pohjoisosiltaan vahvasti täydennysrakentuva asuinalue, jota tutkittiin toisena esimerkkialueena uuden, Keran kaupunginosan rinnalla.

pallo_.jpg

Tulevan ennustaja

Kera on kuin alue tulevaisuudesta. Älykkään liikkumisen palveluista kestävän kehityksen kärki-innovaatioihin, kaikki on tapahtumassa teollisuusalueesta tuhansien kodiksi muuntautuvassa Kerassa.

Vaikka julkista taidetta toteutuu koko ajan enemmän, ja kiinnostus siihen kasvaa, on kaupungilta toistaiseksi puuttunut kattavat linjaukset siitä, miten ja mihin julkisen taiteen alalla kaupungissa pyritään. Nyt valmistuneet periaatteet ovat ensimmäinen askel kohti alan parhaiden toimintamallien juurruttamista kohti espoolaista arkea.

Yksi viimeaikaisia Espoon julkisen taiteen hankkeita on myös länsimetron Niittykummun pysäkin yhteyteen toteutunut, Lotta Mattilan Omilla jaloilla -teos. Lisää teoksesta  täällä .

Yksi viimeaikaisia Espoon julkisen taiteen hankkeita on myös länsimetron Niittykummun pysäkin yhteyteen toteutunut, Lotta Mattilan Omilla jaloilla -teos. Lisää teoksesta täällä.


Espoon kaupunginhallitus hyväksyi julkisen taiteen periaatteet kokouksessaan 13.5.2019. Pääset tutustumaan ohjelmaan kokonaisuudessaan allaolevasta linkistä!