Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Integroidun taiteen pilottihanke valmistui Tampereella

blog

Integroidun taiteen pilottihanke valmistui Tampereella

Maija Kovari

Public Art Agency Finlandin johtaja, kuvanveistäjä ja arkkitehti Maija Kovari toimi vuosina 2014-2016 julkisen taiteen tutkimushankkeessa, jonka tulokset valmistuivat marraskuussa 2016 Tampereella. Hankkeessa Kovari toimi taiteilijana katusuunnittelutiimissä, ja suunnitteli taideteoksia, jota kytkeytyisivät voimakkaasti kadun tavallisiin rakenteisiin. Tavoitteena oli tutkia, olisiko taidetta mahdollista integroida kaupunkiympäristöön tavallista kustannustehokkaammin. 

Kaikkien laadittujen luonnosten lähtökohtana oli

  1. teoksen tulisi olla kustannuksiltaan samankaltainen, kuin se rakenne, jota teos korvaa
  2. teoksen tulisi kiinnittyä luontevasti katualueen kaupunkikuvaan ja kokonaisarkkitehtuuriin siten, että teos ja sen ympäristö muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden
  3. teoksen on oltava teknisesti kestävä ja joko helposti huollettavissa, tai huoltovapaa

Kovari laati hankkeen aikana useita luonnoksia, joista kolme valittiin esitettäväksi julkisesti katusuunnitelmien nähtävilläolon yhteydessä. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus kommentoida luonnoksia, ja kommentit otettiin huomioon lopullisessa teosvalinnassa. Toteutukseen valittiin sekä kaupunkilaisten että  tilaajan suosikki, Peilikirkas -niminen veistos, joka toimii paitsi veistoksena, myös istuimena, korvaten tavallisia penkkejä. Luonnosprosessiin, sekä eri vaihtohtoihin on mahdollista tutustua Kovarin henkilökohtaisilla nettisivuille toteutetussa esittelyssä, täällä.

Peilikirkas -teos marraskuussa 2016. Kuva: Riku Jalkanen

Peilikirkas -teos marraskuussa 2016. Kuva: Riku Jalkanen

Peilikirkas saa inspiraationsa kiderakenteista, jotka puskevat itsensä kadun pinnan läpi. Peikikirkas pinta heijastelee ympäristöään peilin tavoin. Teos on rakennettu peilihiotusta teräksestä, ja käsittää kaksi osaa. Isommassa osassa on puuviimeistely istumamukavuuden lisäämiseksi. 

Hankkeen tulokset osoittavat, että taiteilijoiden ja suunnittelualan yhteistyössä on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Public Art Agency Finland tekee töitä sen eteen, että tästä tutkimuksesta saatu oppi leviäisi mahdollisimman laajasti suomalaisten kuntien käyttöön. Työstä on julkaistu allaoleva raportti, jonka avulla on mahdollista tutustua laajasti projektin kulkuun, ja siinä opittuihin asioihin. Raportin lopussa olevat johtopäätökset on jaoteltu vastaamaan sekä tilaajien, suunnitteluorganisaatioiden, että taiteilijoiden näkökulmiin hankkeen tuloksista.

Toivomme, että tätä kautta erilaiset taideyhteistyön muodot saavat lisähuomiota suomalaisessa julkista taidetta koskevassa keskustelussa, ja yhteistyln potentiaali nähdään entistä laajemmin kummallakin kentällä. Kerromme hankkeesta, ja siinä opitusta mielellämme lisää!

Lataa tästä hankkeen loppujulkaisu pdf-muodossa

Hanke toteutui Ympäristötaiteen Säätiön tuella osana Opetus- ja Kulttuuriministeriön toteuttamaa julkisen taiteen edistämistyötä. Tilaajana toimi Tampereen kaupunki, ja katusuunnittelun toteutti Ramboll Finland. Teoksen metallityöstä vastasi Lehtovuori Oy.

Teoksen asennusta. Katso lisää kuvia luonnoksista, teoksen rakentumisesta, sekä valmiista teoksesta    Maija Kovarin albumista Making of Peilikirkas.

Teoksen asennusta. Katso lisää kuvia luonnoksista, teoksen rakentumisesta, sekä valmiista teoksesta Maija Kovarin albumista Making of Peilikirkas.