Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kerromme Tampereen Ratikan tarinan

blog

Kerromme Tampereen Ratikan tarinan

Maija Kovari

Ratikan Tarina -keräilykortit muodostavat keräiltävien korttien sarjan, joissa jokainen kortti kertoo yhden pysäkin tarinan - historiassa ja tulevaisuudessa. Kortit kertovat, millaista kullakin alueella on aikanaan ollut, ja millaiseksi alue muodostuu ratikan tuoman muutoksen kautta. 

Suunnitteluhankkeiden uutisointi keskittyy usein rahaan, tekniikkaan, ja hankkeiden haasteisiin. Tiedämme vaunujen pituudet, mutta emme toteutettavan muutoksen roolia osana kaupungin kehityksen kokonaisuutta. Kulttuurisista vaikutuksista on myös hankalampi kertoa lyhyesti, kuin teknisistä faktoista. 

Korttien avulla iso hanke muotoutuu käsitettäväksi osaksi kaupungin arkea, ulottuen menneestä tulevaan.

Näin on mahdollista viestiä selkeästi, ihmisläheisesti ja kiinnostavasti laajasta ja monitahoisesta hankkeesta.

Toimeksianto käsitti erilaisten vaihtoehtojen kartoittamisen Ratikan tarinan kertomiseksi kiinnostavalla ja visuaalisesti houkuttelevalla tavalla. Alustavina vaihtoehtoina tutkittiin paitsi painetun median, myös animaation keinoja. Keräilykortit valikoituivat toteutettavaksi joustavuutensa ja monipuolisuutensa vuoksi. 

Ratikan Tarina -kortit laadittiin yhteistyössä tilaajan asiantuntijaryhmän kanssa, jolloin alueiden monipuolinen historia sekä tulevaisuuden suunnitelmat oli mahdollista kiteyttää lyhyiksi tarinoiksi. Kortit julkaistiin syksyllä 2016.