Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Väliaikainen taide ja tapahtumat

Viime vuosina on alettu yhä enemmän arvostaa kestoltaan rajatun taiteen mahdollisuuksia julkisessa tilassa. Syitä tähän on useita. On myös paljon tilanteita, joissa väliaikainen taide on paras ratkaisu. Alla joitakin esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla hyvä ratkaisu toteuttaa vain väliaikainen teos:

Väliaikainen taide ja tapahtumat

 

Viime vuosina on alettu yhä enemmän arvostaa kestoltaan rajatun taiteen mahdollisuuksia julkisessa tilassa. Syitä tähän on useita. On myös paljon tilanteita, joissa väliaikainen taide on paras ratkaisu. Alla joitakin esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla hyvä ratkaisu toteuttaa vain väliaikainen teos:

Rakentuvan alueen väliaikaiset teokset

Kun esimerkiksi iso asuinalue rakentuu, on kokonaisuudesta suuri osa pitkään työmaana. Taiteella voidaan nostaa laajan, vasta osittain rakentuneen alueen viihtyisyyttä sen nykyisille käyttäjille siihen saakka, kunnes alue on valmis. Tämä voi tarkoittaa kestoltaan esimerkiksi yhdestä viiteen vuoteen suunniteltua teosta julkiseen tilaan, vaikkapa työmaa-aitojen osaksi. Tanskassa on havaittu hyväksi malli, jossa taideteoksia toteutetaan alueelle jo ennen kuin yksikään rakennus on valmistunut. Tämä herättää yleisön mielenkiinnon alueeseen ja nostaa kiinnostusta myös tulevia asumisen mahdollisuuksia kohtaan. 

Esitykset, tapahtumat ja yhdessä tekeminen

Toinen väliaikaisen taiteen suosittu muoto ovat erilaiset tapahtumat ja esitykset sekä muut interaktiivisen taiteen muodot. Erilaiset yleisöä osallistavat teokset ovat omiaan herättämään kiinnostusta juhlissa, avajaisissa ja muissa kestoltaan lyhyissä, mutta tilaajalle merkityksellisissä tapahtumissa. Taide tekee merkkihetkestä muistettavan ja omalaatuisen – kysy lisää väliaikaisen taiteen mahdollisuuksista!