Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

töihin meille?

toimistoIMG_4313.jpg

Kiinnostaako yhteistyö?

Kuulemme mielellämme sinusta, joka haluat olla mukana rakentamassa merkityksellistä ja sosiaalisesti kestävää julkista tilaa nykytaiteen ja kaupunkisuunnittelun rajapinnassa.

 

Alla on kuvattu keskeisiä taitoja joille meillä on käyttöä - myös monesta muunlaisesta osaamisesta on hyötyä, joten kerro vapaasti itsestäsi ja siitä, miten haluaisit auttaa!


Visuaalinen suunnittelu

Toteutamme asiakkaille visuaalisesti kiinnostavia ja selkeästi hahmottuvia strategioita, ohjelmia ja oppaita julkisen taiteen laadukkaaseen toteuttamiseen. Tässä työssä karttatyöskentelyyn sopivat CAD-ohjelmat, sekä Adoben taitto-ohjelmat kuten Photosop, Indesign, Illustrator ovat tärkeitä.

Käytännön asiakastyö

Vastaamme monenlaisten tilaisuuksien sisältöjen valmistelusta ja läpiviennistä valtuustoesittelyistä asukastyöpajoihin ja arkisiin kokouksiin. Sujuvat vuorovaikutustaidot sekä kokoustaidot huolellista sihteerintyötä myöten ovat tärkeitä palasia työssämme.

Taiteilijan työn ymmärrys

Taidehankkeiden tuotannossa kuljemme taiteilijan rinnalla projektin alkuvaiheen sopimuksista käytännön suunnittelutyön ja erilaisten teknisten ratkaisujen vertailun kautta aina toteutukseen ja huolto-ohjeen laatimiseen, sekä teoksen luovuttamiseen saakka. Ymmärrys taideteoksen toteutuksen kulusta ja kokemus näyttely- tai muusta kulttuurituotannosta tuovat varmuutta tähän työhön.

Arvostava monialaisuus

Taiteilija, insinööri, rakennuttaja, kaavoittaja ja monet muut ammattilaiset lähestyvät samaa hanketta eri näkökulmista, joiden arvostava ja ystävällinen yhteensovittaminen on onnistuneen hankkeen keskiössä. Meillä työskennellään mielellään erilaisten ammattilaisten kanssa merkityksellisen kaupunkitilan luomiseksi.


 

P.S. Valtaosalla yhteistyökumppaneistamme on muutakin meneillään. Emme oleta, että sopiva lisä tiimiimme etsii välttämättä perinteistä, täysipäiväistä työtä, vaan sovimme yhteistyön käytännön puitteista aina tapauskohtaisesti yhdessä tekijän kanssa.

 

Voit lähestyä meitä suoraan allaolevalla lomakkeella, tai samoilla tiedoilla sähköpostitse osoitteeseen info@paaf.fi

Puhelin *
Puhelin
Voit lisätä tekstiin linkkejä - esim nettisivuille, netistä löytyvään tai sieltä ladattavaan ansioluetteloon, portfolioon, tai aiempiin projekteihin.