Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

termistöä

Taidehanke

Teoksen tilaaminen taiteilijalta tai taiteilijoilta tiettyyn rakennuskohteeseen tai laajempaan hankkeeseen niin, että työ käsittää teoksen suunnittelun ja toteutuksen.

Termistöä

Taidehanke

Teoksen tilaaminen taiteilijalta tai taiteilijoilta tiettyyn rakennuskohteeseen tai laajempaan hankkeeseen niin, että työ käsittää teoksen suunnittelun ja toteutuksen.


Taideasiantuntija

(myös: taidekoordinaattori tai -konsultti) 

Henkilö tai taho, joka nivoo taidehankkeen osaksi rakennushanketta.

Taideasiantuntija toimii välittäjätahona ja yhdyssiteenä hankkeen osapuolten välillä. Työn tarve ja laajuus suhteutetaan hankkeen kokoon.


Taideohjelma

(myös: taidekaava) 

Yleissuunnitelma taiteen käytöstä. Ohjelmassa määritetään osapuolia ohjaavat tavoitteet, yhteistyötavat sekä taiteen hankinta- ja rahoitustavat ja aikataulut. 

Taideohjelma voi olla ohjeellinen tai velvoittava: 

Ohjeellinen taideohjelma

  • Asemakaavan liitteeksi voidaan laatia ohjeellinen taideohjelma, joka ei velvoita myöhempää suunnittelua ja rakentamista.

Velvoittava taideohjelma

  • Taideohjelma on velvoittava, jos siinä kirjatut ohjeet liitetään tontinluovutusehtoihin tai ohjelman noudattamisesta sovitaan muulla tavoin kunnan ja alueen rakennuttajien kesken. 

Taideohjelma sopii erityises­ti laajoihin ja pitkäkestoisiin hankkeisiin. 


Prosenttiperiaate

Perinteisen määritelmän mukaan prosenttiperiaate tarkoittaa, että noin 1 % rakennushankkeen budjetista käytetään taiteeseen. Periaatteen toteuttamiseksi on nykyään useita rahoitusmalleja.

Prosenttiperiaate toteutuu useimmiten kunnan kaavoitus- tai rahoituspäätöksenä. Se voidaan esimerkiksi asettaa tontinluovutuksen ehdoksi. Prosenttiperiaate soveltuu niin uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin ja täydennysrakentamiseen kuin infrarakentamiseenkin.

Prosenttiperiaatteen käyttö ei sinänsä määritä taiteen hankintatapaa tai teoksen tyyppiä, vaan se toimii kattokäsitteenä periaatteelliselle päätökselle käyttää osa rakennushankkeen määrärahasta taiteeseen.


Prosenttitaide

 

Synonyymi prosenttiperiaatteelle. Prosenttiperiaatteella toteutetusta taiteesta käytetään joskus sanaa prosenttitaide tai prosenttitaideteos.


Taiteilija

(metodin mukaan mm. kuvataiteilija, taidemaalari, kuvanveistäjä)
Taidekoulutuksen saanut, taidetta päätyökseen tekevä ammattilainen, jolta julkisen taiteen teos hankitaan. 


Taiteilijakonsultti

Taiteilija roolissa, jossa hän palkattuna asiantuntijana osallistuu kokonaisuuden suunnitteluun osana suunnittelutiimiä tai -ryhmää. Tavoitteena ei tällöin välttämättä ole tilasta erillinen taideteos, vaan taiteilijan työpanos voi näkyä lopputuloksessa hyvin integroituna osana kokonaisuutta.


Rahastomalli

Rahastomallissa esimerkiksi uuden asuinalueen alueen rakennuttajilta kerätään määrätty osa rakennuskustannuksista yhteiseen rahastoon. Rahoitusosuus voidaan määritellä esimerkiksi rakennettavan kerrosalan kautta. Rahastomalli mahdollistaa prosenttiperiaatteen laajentamisen muille taiteenaloille, sillä rahastosta voidaan rahoittaa myös erilaisia kulttuuritapahtumia.


Julkinen taide

Julkisella paikalla, joko ulkona tai sisällä, oleva taide. Julkisen taideteoksen voi rahoittaa niin valtio, kunta kuin yksityinen taho.

Julkinen taideteos voi olla rakennuksista erillinen (esim. jalustalla oleva veistos) tai rakennuksiin integroitu (esim. seinämaalaus).