Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Taidekilpailut

Suosittu tapa etsiä alueelle sopivinta taidetta on taidekilpailu. Kilpailu tuottaa hyvin järjestettynä yleensä useita tasokkaita taide-ehdotuksia ja nostaa koko kohdealueen näkyvyyttä jo ennen teosten toteutusta. Noudatamme kilpailujen järjestämisessä kansallisia suosituksia ja laadimme kilpailuohjelman kunkin hankkeen puitteiden mukaiseksi.

Taidekilpailut

Suosittu tapa etsiä alueelle sopivinta taidetta on taidekilpailu. Kilpailu tuottaa hyvin järjestettynä yleensä useita tasokkaita taide-ehdotuksia ja nostaa koko kohdealueen näkyvyyttä jo ennen teosten toteutusta. Noudatamme kilpailujen järjestämisessä kansallisia suosituksia ja laadimme kilpailuohjelman kunkin hankkeen puitteiden mukaiseksi. Viemme myös läpi kilpailun toteutuksen ohjelman laadinnasta ja juryn kokoamisesta aina taiteilijavalintaan saakka. Hyvällä valmistelulla varmistetaan, että kilpailu houkuttelee taiteilijat osallistumaan, ja siitä saadaan näin mahdollisimman paljon iloa myös tilaajalle.

Milloin taide kannattaa hankkia kilpailulla?

Julkisen kilpailun järjestäminen edellyttää mahdollisuuksia sitoutua teoksen toteuttamiseen. Siksi ennen kilpailuun lähtemistä on projektin puitteet hyvä käydä läpi ajan kanssa. Mikäli halutaan avoin ideakilpailu tilanteessa, jossa esimerkiksi asuinalueen suunnittelu ei ole vielä kovin pitkällä, on kilpailun hyvä olla kaksivaiheinen. Tällöin järjestetään usein ensin avoin ideakilpailu, josta valitaan parhaat ideat tarkennettavaksi kutsukilpailun puitteissa. Näin lähtötietoja ja vaatimuksia voidaan tarkentaa kilpailun toisessa vaiheessa. Kutsukilpailu, jossa teosluonnoksia pyydetään vain muutamalta tekijältä, voi olla hyvä valinta, mikäli syystä tai toisesta halutaan rajata osallistujia. Syyt voivat johtua halutusta teostyypistä tai sijoituspaikan olosuhteista tai monista muista kilpailun järjestäjälle tärkeistä seikoista.

Kilpailutyypit voidaan jakaa neljään tyyppiin. Niillä ei ole paremmuusjärjestystä, sillä sopivin tapa määräytyy aina hankkeen mukaan.

  • Yleinen kilpailu: kansainvälinen tai kansallinen (yleensä avoin kaikille kiinnostuneille taiteilijoille)
  • Rajattu kilpailu: esim. opiskelijoille tai muulle rajatulle ryhmälle
  • Kutsukilpailu: yleensä 5-6 kutsuttua taiteilijaa, jotka voidaan valita esimerkiksi hankkeeseen sopivan tekotavan perusteella
  • Kaksivaiheinen kilpailu: 1. yleinen osa, josta valitaan kilpailijat toiseen osaan, sekä 2. osa, joka toteutetaan kutsukilpailuna 1. vaiheen parhaaksi katsotuille taiteilijoille

Taidekilpailu vaatii oman rahoituksensa sekä aikaa. Toisaalta se tarjoaa näkyvyyttä ja tuo tilaajalle mahdollisuuden valita useista luonnoksista. Kilpailumuoto valitaan aina tilanteen mukaan, vastaamaan hankkeen puitteita ja tavoitteita.