Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Taide valmiiseen tilaan

Taideteoksen tilaaminen valmiiseen kaupunkitilaan tai rakennukseen on selkeä ja helppo tapa parantaa tilan viihtyisyyttä ja omaleimaisuutta. Kun tilan kaikki olosuhteet on tiedossa, on siihen hankittavissa helposti joko jo olemassaoleva tai juuri tilaa varten rakentuva teos

Taideteos valmiiseen tilaan

Taideteoksen tilaaminen valmiiseen kaupunkitilaan tai rakennukseen on selkeä ja helppo tapa parantaa tilan viihtyisyyttä ja omaleimaisuutta. Kun tilan kaikki olosuhteet on tiedossa, on siihen hankittavissa helposti joko jo olemassaoleva tai juuri tilaa varten rakentuva teos. Kyseeseen voivat tulla tilan olosuhteista riippuen niin perinteiset taiteenlajit kuten veistos ja seinämaalaus tai uudemmat taiteen muodot, kuten ääni-, valo- tai videoteos. Kaikki riippuu siitä, millainen tila on kyseessä ja mitä taiteella halutaan saada aikaan.

Valmis tila voi myös rajoittaa teoksen mahdollisuuksia: esimerkiksi tilan kantavien rakenteiden kestävyys voi rajoittaa teoksen painoa, mikä on otettava huomioon teosta valitessa. Autamme mielellämme juuri teille sopivan ratkaisun etsimisessä.