Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

muut asiantuntijapalvelut

Kaikki tilanteet eivät ole kategorisoitavissa. Palvelemme kuntia ja muita organisaatioita joustavasti eri tilanteisiin räätälöitävillä paketeilla, jotka voivat sisältää neuvontaa esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä.

Muut asiantuntijapalvelut

Kaikki tilanteet eivät ole kategorisoitavissa. Palvelemme kuntia ja muita organisaatioita joustavasti eri tilanteisiin räätälöitävillä paketeilla, jotka voivat sisältää neuvontaa esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

  • taidehankkeen tavoitteiden kartoitus 
  • sopivan taidehankintamallin valinta
  • taiteen tilaamisen erityispiirteet suhteessa hankintalakiin
  • muut asiantuntijatehtävät

Tilanteet, joissa taide voi rakentua osaksi julkista tilaa, vaihtelevat valtavasti. Näin ollen jokaisen hankkeen tarpeet ovat yksilölliset, ja aloitammekin työn aina keskustelemalla asiakkaan kanssa siitä, mikä juuri kyseisessä tilanteessa olisi olennaista ja missä järjestyksessä. Pienikin konsultaatio voi tehdä ison eron, emmekä me arvota hankkeita koon mukaan. Olettehan yhteydessä, niin tutkitaan, kuinka voisimme olla avuksi.