Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Koulutukset ja työpajat

Järjestämme julkisen taiteen käytännöistä myös eripituisia koulutuksia ja luentoja.

Koulutukset ja työpajat

Järjestämme julkisen taiteen käytännöistä myös eripituisia koulutuksia ja luentoja. Toiveiden mukaan koulutus voi keskittyä esimerkiksi julkisen taiteen eri muotoihin tai niihin keinoihin, joilla tilaajaorganisaation on mahdollista tehdä julkista taidetta edistäviä ratkaisuja. Nämä palvelut räätälöidään aina tapauskohtaisesti.