Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

julkisen taiteen muotoja

Gallerioissa nähtävä taide luokitellaan usein tekotavan mukaan esimerkiksi veistokseksi tai valokuvaksi. Julkista taidetta on usein luontevaa, ainakin lähtökohtaisesti, lähestyä tarkastelemalla sen suhdetta ympäristöönsä

Julkisen taiteen muodot

Gallerioissa nähtävä taide luokitellaan usein tekotavan mukaan esimerkiksi veistokseksi tai valokuvaksi. Julkista taidetta on usein luontevaa, ainakin lähtökohtaisesti, lähestyä tarkastelemalla sen suhdetta ympäristöönsä. Näin taiteelle saadaan kolme seuraavaa peruskategoriaa, joiden alla on mahdollista käyttää erilaisia tekniikoita.

 
erillinen teos.jpg

Erillinen teos

Ympäristöönsä valmiina tuotu, itsenäinen taide-elementti. Voidaan sijoittaa ympäristöönsä ilman, että ympäristöä on tarpeen juurikaan muokata. 

integroitu teos.jpg

Integroitu teos

Ympäristönsä rakenteisiin tai arkkitehtuuriin kiinteästi liittyä teos, jonka merkitys muodostuu teoksen ja sen ympäristön muodostamasta kokonaisuudesta. 

valiaikainen teos.jpg

Väliaikainen teos

Sijaintipaikassaan väliaikaisesti sijaitseva teos. Väliaikaisuus voi liittyä tekotapaan (esim. performanssi) tai kohteen väliaikaiseen tarpeeseen (esim. työmaa-aitaan toteutuva teos).