Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Julkaisut ja esitteet

Laadimme tarvittaessa myös aineistot, joilla suunnitteluhankkeista on mahdollista kertoa kiinnostavalla tavalla suurelle yleisölle.

Julkaisut ja esitteet

Laadimme tarvittaessa myös aineistot, joilla suunnitteluhankkeista on mahdollista kertoa kiinnostavalla tavalla suurelle yleisölle. Käsialaamme on esimerkiksi Kolmiokartat-arkkitehtuuriesite, joka esittee tamperelaista arkkitehtuuria kolmionmuotoisilla, kolmen teeman ympärille rakentuvilla kartoilla. Kaupunkisuunnittelusta on mahdollista kertoa myös animaation tai vaikkapa pelin kautta – kysy lisää niin ideoidaan yhdessä kiinnostava tapa kertoa hankkeenne tarina suurelle yleisölle!