Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Tekijät

PAAF:lla on jatkuva yhteistyösopimus kolmen asiantuntijan kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan, että eri taiteenlajien mahdollisuudet kussakin hankkeessa kartoitetaan kustannustehokkaalla tavalla. Näin kuhunkin hankkeeseen löytyy paras mahdollinen tekijä, ja kyseessä olevan taiteenlajin tuotannolliset erityispiirteet tulevat huomioiduksi.

Tekijät

km2mv.jpg

Maija Kovari

Arkkitehti, Kuvataiteilija 

Public Art Agency Finlandin perustaja ja omistaja. Ennen PAAF:n perustamista Kovari on työskennellyt arkkitehtinä Ramboll Finland Oy:ssä julkisen tilan suunnittelun parissa sekä kuvanveistäjänä nykytaiteen kentällä vuodesta 2008 alkaen. Kovarin teoksia on ollut esillä näyttelyissä ja julkisessa tilassa Suomessa, Sveitsissä ja Saksassa. Lisäksi hän on toiminut taiteen parissa erilaisissa tuotannollisissa ja hallinnollisissa tehtävissä toteuttaen taidenäyttelyitä ja tapahtumia. Kovari on myös tutkinut julkisen taiteen ja kaupunkisuunnittelun välistä yhteistyötä sekä arkkitehdin diplomityössään, myöhemmin vetämässään pilottihankkeessa Tampereella, sekä ulkomaisissa residensseissä. Lisätietoja aiemmista projekteista on luettavissa Kovarin henkilökohtaisilla nettisivuilla, www.kovari.fi


Erityisasiantuntijat

PAAF:lla on jatkuva yhteistyösopimus kolmen asiantuntijan kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan, että eri taiteenlajien mahdollisuudet kussakin hankkeessa kartoitetaan kustannustehokkaalla tavalla. Näin kuhunkin hankkeeseen löytyy paras mahdollinen tekijä, ja kyseessä olevan taiteenlajin tuotannolliset erityispiirteet tulevat huomioiduksi. Alla lyhyet esittelyt asiantuntijoistamme.

paappa

Karoliina Paappa

Valokuvataide 

Nousevan valokuvaajan teoksia on nähty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä ympäri Eurooppaa sekä Aasiassa. Oman taiteellisen työnsä lisäksi Paappa on toiminut taiteen kentällä myös tuotannollisissa ja hallinnollisissa tehtävissä vaikuttaen mm. nuorten taiteilijoiden työtä edistävässä Rajataide ry:ssä. Hänen teoksiaan löytyy useista kansallisista kokoelmista.

havimaki

Johanna Havimäki

Kuvanveisto, Grafiikka

Hurmaavilla eläinhahmoillaan mainetta niittänyt kuvanveistäjä on tehnyt pitkän uran myös taidegrafiikan kentällä vedostajana Grafiikanpaja Himmelblaussa. Havimäen teoksia on tänä päivänä useiden kuntien, museoiden sekä valtion kokoelmissa. Havimäki on myös tuottanut ja kuratoinut useita taidetapahtumia sekä vaikuttanut taidealan järjestöissä.

piispa

Saara Piispa        

Maalaustaide

Suomalaisen nykymaalauksen kärkijoukkoon sijoittuva Piispa tunnetaan etenkin abstrakteista maisemamaalauksistaan. Muun muassa Saksassa, Walesissa ja Indonesiassa työskennellyt Piispa on toiminut myös useissa luottamus- ja opetustehtävissä nykyisen kotikaupunkinsa Porvoon taiteilijaseurasta kansallisiin toimijoihin. 


Vakituisten asiantuntijoidemme lisäksi teemme tarvittaessa yhteistyötä myös muiden taiteenlajien, kuten valo-, ääni- ja videotaiteen asiantuntijoiden kanssa. Laajan verkostomme avulla varmistamme, että jokaiseen hankkeeseen kartoitetaan juuri sen tarpeita vastaava tiimi. Ole yhteydessä niin katsotaan, kuinka taideasioita voitaisiin viedä eteenpäin juuri teillä.