Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

perustietoa alasta

Tälle sivulle on koottu perustietoa alasta ja sen käsitteistä. Vastaamme mielellämme kaikkiin aiheesta herääviin kysymyksiin.

 

 

Perustietoa alasta

 

Julkisen taiteen ja taidekonsultoinnin kenttä on monille julkisen tilan suunnittelun ammattilaisillekin uusi ja vieras. Tälle sivulle on koottu perustietoa alasta ja sen käsitteistä. Vastaamme mielellämme kaikkiin aiheesta herääviin kysymyksiin.

 
 

Julkisen taiteen muodot

Mistä puhutaan, kun puhutaan julkisesta taiteesta

 

Termistöä

Miten puhutaan, kun puhutaan julkisesta taiteesta