Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

-

Tällä sivulla esitellään keskeisiä palveluitamme. Kaikki toimeksiantomme räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeita vastaaviksi – ole yhteydessä, niin etsitään juuri teille paras ratkaisu.

Palvelut

 

Tällä sivulla esitellään keskeisiä palveluitamme. Kaikki toimeksiantomme räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeita vastaaviksi – ole yhteydessä, niin etsitään juuri teille paras ratkaisu.

 

Taide alueellisissa suunnitelmissa

Taideohjelmat ja muut suunnitelmat taiteen käytölle osana kaavoitusta, tai muita laajoja alueellisia suunnitelmia.

Taide osana infrahankkeita

Erilliset taidehankinnat sekä integroitu taide osana katu-, puisto-, aukio-, tie- ja siltahankkeita.

Taideteos valmiiseen tilaan

Sopivan taiteilijan valinta ja teoksen hankinta jo olemassa olevaan kaupunkitilaan tai rakennukseen. 

 

Taidekilpailut

Avoimien tai kutsuperiaatteella toteutuvien taidekilpailujen toteutus kaikkine valmisteluineen.

Koulutukset ja työpajat

Tilaajaorganisaation taideyhteistyömallien kehittäminen työpajojen ja koulutuspäivien avulla.

Muut asiantuntijapalvelut

Tapauskohtaisesti räätälöidyt konsultointipalvelut nykytaiteen ja julkisen tilan yhdistämiseen.