Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Arvot & toimintamalli

Public Art Agency Finland on täyden palvelun suunnittelutoimisto julkisen tilan ja taiteen yhdistämiseen. Alla on lyhyesti kuvattu keskeiset arvomme sekä niistä johdetut käytännöt – eli kuinka toimimme arvojemme pohjalta.

Arvot & Toimintamallit

 

Public Art Agency Finland on täyden palvelun suunnittelutoimisto julkisen tilan ja taiteen yhdistämiseen. Alla on lyhyesti kuvattu keskeiset arvomme sekä niistä johdetut käytännöt – eli kuinka toimimme arvojemme pohjalta.

 
taiteellinen laatu.jpg

Aidosti merkityksellinen

Taiteen voima on luoda merkityksiä. Taide löytää yhteydet ihmisten välille ja luo kohtaamisen tiloja, jotka jäävät mieleen ja elävät. Merkityksellinen taide mahdollistuu, kun hankkeeseen valittu tekijä on, paitsi huippulahjakas alansa ammattilainen, myös tekotavaltaan ja tyyliltään juuri hankkeen puitteisiin sopiva. Siksi keskeisin tavoitteemme on varmistaa, että valitsemme kuhunkin hankkeeseen juuri oikean taiteilijan.

Vaikutus toimintaamme

Sekä yrityksen perustaja että käytetyt asiantuntijat ovat muun osaamisensa lisäksi myös itse taidekentän koulutettuja ammattilaisia. Tunnemme omakohtaisesti taiteen maailman, nykytaiteen lajit, eri tyyppiset tekijät ja toimintamallit. Eri taiteen lajit kattavien verkostojemme avulla etsimme yksilöllisesti kuhunkin hankkeeseen sopivan osaajan tai annamme tilaajan valita muutamasta vaihtoehdosta.

Näin varmistumme, että julkinen taide edustaa alansa parasta antia ja luo aidosti merkityksellistä julkista tilaa.

 

 

monialaisuus

Aidosti mahdollistava

Haluamme konkreettisesti parantaa julkisen tilan laatua taiteen avulla aivan tavallisissa suomalaisissa kaupungeissa. Haluamme, että taide on varteenotettava mahdollisuus julkisen tilan suunnittelussa, riippumatta hankkeen koosta, aikataulusta tai budjetista. Tähtäimessämme ei ole komea suunnitelma, vaan onnistunut toteutus, joka mahdollistuu vain aidosti asiakkaan tavoitteet ja reunaehdot ymmärtäen ja näistä lähtökohdista yhteistyössä rakentaen.

Vaikutus toimintaamme

Selvitämme tilaajan kanssa yhteistyössä jokaisen hankkeen lähtökohdat, reunaehdot sekä tavoitteet ja vastaamme niihin skaalautuvalla organisaatiolla. Laajan pysyvän henkilöstön sijaan räätälöimme asiantuntijatiimin aina hankekohtaisesti. Näin pystymme vastaamaan niin pienten kuin suurtenkin toimeksiantojen tarpeisiin. Samalla tarjoamme asiakkaan käyttöön vain kulloinkin olennaisen osaamisen ja vältämme sivukulujen kasaantumisen. Joustava yhteistyö on myös asiantuntijoidemme etu – alansa huippuammattilaisina he toimivat kentällä myös useissa muissa tehtävissä.

joustavuus.jpg

Aidosti arvostava

Esimerkiksi katusuunnittelija ja hulevesisuunnittelija tunnistavat toistensa osaamisen ja ymmärtävät toistensa merkityksen osana julkisen tilan suunnittelualaa. Haluamme rakentaa taiteelle yhtä luontevan roolin julkisen tilan suunnittelun kentällä. Alojen välinen yhteistyö toteutuu parhaimmillaan tasa-arvoisessa ja keskustelevassa suhteessa, jota haluamme edistää ja rakentaa.

Vaikutus toimintaamme

Public Art Agency Finlandin perustaja on koulutukseltaan sekä kuvataiteilija että arkkitehti. Yritys on perustettu ajatukselle arvostavasta ammattilaisuudesta, jossa taiteen ja suunnittelualan osaaminen yhdistetään molempia kunnioittaen. Arvostamme aina eri ammattiryhmien osaamista ja teemme töitä sen eteen, että taidehankkeessa huomioidaan eri suunnittelijoiden ja muiden mukana olevien tahojen tarpeet. Vain näin voimme rakentaa rajattujen taidehankkeiden sijaan merkityksellistä julkista tilaa sekä organisaatiokulttuureja, jotka tukevat monialaista taideyhteistyötä.