Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kolme nykytaiteen asiantuntijaa PAAF:n yhteistyökumppaneiksi

blog

Kolme nykytaiteen asiantuntijaa PAAF:n yhteistyökumppaneiksi

Maija Kovari

Yrityksellä on ilo ilmoittaa, että kesän 2016 aikana olemme sopineet yhteistyöstä kolmen nykytaiteen ammattilaisen kanssa. He tulevat toimimaan PAAF:n asiantuntijoina tulevissa julkisen taiteen hankkeissa kukin oman erityisalansa puitteissa. Valokuvataiteen, kuvanveiston, taidegrafiikan ja maalauksen kattavalla ammattitaidolla sekä ajantasaisella kuvalla kentän kiinnostavimmista tekijöistä pystymme varmistamaan että jokaiseen hankkeeseen löytyy juuri sen puitteisiin sopiva tekijä. Katsomme mielenkiinnolla kohti syksyä ja aluillaan olevia projekteja!