Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

mitä meistä sanotaan

 

Mitä meistä sanotaan?

 
 
 
kuvanosto espoon julkisen taiteen.png

“Espoon julkisen taiteen periaatteita valmisteltiin poikkihallinnollisesti ja hartaasti. Periaatteet hyväksyttiin Kaupunginhallituksessa toukokuussa 2019. Maija Kovarin asiantuntemus valmistelun aikana on ollut arvokasta ja hänen laaja ammattitaitonsa korvaamatonta. Maija on myös sosiaalisesti taitava. Hänellä on miellyttävä tapa esiintyä, ja hän kuuntelee, mutta myös perustelee uskottavasti näkemyksiään. Olen iloinen siitä, että Maija on antanut osaamistaan Espoossa monissa hankkeissa ja nyt myös suurten linjausten valmistelutyössä. Toivon, että yhteistyömme jatkuu, ja että saamme tulevaisuudessakin nähdä Maija Kovarin monipuolista osaamista.”

Susanna Tommila, Kulttuurijohtaja, Espoon kaupunki

 
Lotta+Mattila+Omilla+jaloilla.jpeg

EMMAn intendentin suosituksesta hankkeeseen kiinnitettiin taidekoordinaattoriksi Maija Kovari, josta Emmalla oli hyviä kokemuksia aiemmasta projektista. Ajatuksena oli, että koordinaattori toimii henkilöresurssipulasta kärsivän tilaajan (kaupunki ja Emma) apuna: laatii sopimukset taiteilijan ja kaupungin välillä, ohjaa taiteilijan työtä, etsii tarvittavia arkkitehti- ja insinöörisuunnitelmia taiteilijan käyttöön ja huolehtii yhteensovituksesta tiedonvälityksestä taideteoksen ja muiden tekniikka-alojen (arkkitehti, insinööri) välillä. Maija myös huolehti aikataulujen yhteensovituksesta, kilpailutti toteutuksen, järjesti työmaakokoukset ja toimi niissä puheenjohtajana ja sihteerinä, teki loistavat muistiot, teoksen huolto-ohjeet ja huolehti että hanke saatiin kaikilta osin kunnialla maaliin. Maijan ammattitaitoisen työn ansiosta koko prosessi hoitui tilaajan näkökulmasta todella helposti ja jouhevasti.”

Sari Knuuti, projektijohtaja, maisema-arkkitehti, Espoon kaupunki

 
kansi+taideohjelma.jpg

“Maijan kanssa työskentely on ollut luontevaa ja mukavaa. Vuoden mittaisen hankkeen aikana Maija on omalla työpanoksellaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista ajallaan ja sitonut monista eri näkökulmista muodostuneen taideohjelman yhteen eheäksi kokonaisuudeksi. Herkällä korvalla kuunnellut kommentit sekä nopea reagointi kaupungin ja kaupunkilaisten toiveisiin ovat tehneet hankkeen läpiviennistä sujuvaa. Moninaisissa vuorovaikutustilanteissa Maija on aina ollut helposti lähestyttävä, asiantunteva sekä luonut rennon ilmapiirin lämpimällä ja huumorintajuisella olemuksellaan.”

Eveliina Könttä, arkkitehti, projektipäällikkö, Mikkelin kaupunki